Picture
Бачулов двор е един от 379-те регистрирани селски чифлика в Хърватия. Имотът се състои от девет каменни сгради, повечето от които датират от 16 век. [Ксения Юркович/SETimes]

Етнотуризмът прохожда в Хърватия 05/04/2012

Хърватия -- страната на слънцето, морето и туризма -- все още предстои напълно да развие богатия си потенциал в областта на селския туризъм, за да привлече посетители. от Ксения Юркович за Southeast European Times от Шибеник -- 05/04/12

Бачулов двор е един от 379-те регистрирани селски чифлика в Хърватия. Имотът се състои от девет каменни сгради, повечето от които датират от 16 век. [Ксения Юркович/SETimes]

В момента в Хърватия има 379 регистрирани селски чифлика, функциониращи като обекти за етнотуризъм, където се предлагат вкусове, звуци и сцени от селския бит в Хърватия от миналото.

Въпреки че броят на тези чифлици почти се е удвоил за последните десет години, огромният потенциал на страната в сферата на селския туризъм продължава да е ненапълно оползотворен. Едва 5% от туристическите приходи в Хърватия идват от агротуризъм.

Йошко Локас, собственик на чифлика "Етноланд Далмати" в Далмация, обяснява как туризмът като цяло може да спечели от подобни селски чифлици.

"Ние много си сътрудничим с хотелите, агенциите и хората, които предлагат частни квартири. Когато дойде гост, той иска да научи нещо за страната... и за този регион. Хората често ги изпращат при нас, ние можем да им дадем такава информация".

Въпреки че властите започват да осъзнават колко важен е селският туризъм, са нужни повече усилия, твърди Саня.

http://setimes.com / My Pics ManiaLeave a Reply.